Όροι Χρήσης

Μέσω της ιστοσελίδας Goldmall.gr διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές ή με τη μορφή δωροεπιταγών.  Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Τα προϊόντα - υπηρεσίες δύναται να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή ή να εκτυπώσει χωρίς επιβάρυνση από το πεδίο των δωροεπιταγών ο χρήστης - μέλος από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης-μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Α. Έννοιες / Ορισμοί

  • Εταιρία: η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «METROMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «METROMEDIA Α.Ε.», έδρα: Κωστή Παλαμά 6Γ, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310.230060 και ΑΦΜ 998305295.
  • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα www.goldmall.gr
  • Εγγραφή: η ενέργεια δημιουργίας ενός Λογαριασμού Χρήστη – Μέλους της Ιστοσελίδας.
  • Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν-υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή ή με μορφή δωροεπιταγής μέσω της ιστοσελίδας.
  • Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα-υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές.
  • Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία
  • Αγοραστής/Μέλος/Χρήστης: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή ή το αποκτά με τη μορφή της δωροεπιταγής. 
  • Προσφορά: η ειδική εκπτωτική τιμή που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος ή την απόκτηση του  με τη μορφή δωροεπιταγής. 
  • Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται στον αγοραστή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ιστοσελίδας - για την αγορά μίας προσφοράς- το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών - προϊόντων, σε εκτυπωμένη έντυπη μορφή.
  • Δωροεπιταγή: η δωροεπιταγή που διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα στον Αγοραστή-Μέλος-Χρήστη, η οποία φέρει μοναδικό αριθμό και ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά και η οποία πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών-προϊόντων, είτε σε εκτυπωμένη έντυπη μορφή, είτε έχοντας κατεβάσει την δωροεπιταγή στο κινητό  του τηλέφωνο και επιδεικνύοντας την στον προμηθευτή (στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στην δωροεπιταγή ότι η επιχείρηση – προμηθευτής αποδέχεται την επίδειξη της δωροεπιταγής μέσω κινητού τηλεφώνου) 

Β.   Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες - μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για την αγορά τους ή με τη μορφή δωροεπιταγών, και για συγκεκριμένο χρόνο ή και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. 

Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή και  συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων - υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος διαμεσολαβητής.

 Για τη συμμετοχή ενός χρήστη σε Προσφορά ή Δωροεπιταγή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και η δημιουργία προσωπικού του Λογαριασμού, υποβάλλοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (password) κ.α.. Η προστασία και διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης και των λοιπών στοιχείων του Χρήστη - Μέλους είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου. 

Πρέπει να ενημερωθούμε άμεσα σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων και του κωδικού πρόσβασής σας, ή εάν υπέπεσε στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Οποιοσδήποτε στον οποίο κοινοποιήσετε το όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασή σας έχει εξουσιοδοτηθεί προσηκόντως να ενεργεί ως εκπρόσωπός σας για τους σκοπούς της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Έχετε πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων πρόσβασής σας.

Κάθε Χρήστης - Μέλος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια Προσφορά, για τον ίδιο ή και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του), πατώντας το πλήκτρο "Αγόρασε το" στη σελίδα της Προσφοράς και επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, συμπληρώνει και τα στοιχεία της της κάρτας. Το ποσό που ο Αγοραστής πληρώνει με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε, δεσμεύεται από την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή. 

Ο Χρήστης - Μέλος έχει τη δυνατότητα δωρεάν εκτύπωσης δωροεπιταγών χωρίς να καταβάλλει κάποιο τίμημα στην εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλει την αξία της προσφοράς που έχει προεκτυπώσει  ή κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο, απευθείας στον Προμηθευτή και όπως αυτή περιγράφεται στους όρους της κάθε προσφοράς.

Ο Χρήστης - Μέλος με την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε κληρώσεις και διαγωνισμούς της εταιρείας μας, με έπαθλα προϊόντα ή υπηρεσίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους του.  Σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής μίας κλήρωσης, δεν υποχρεούται να παραλάβει το Έπαθλό του, το οποίο θα δίδεται στον επόμενο κατά τη σειρά της κλήρωσης Χρήστη.

Η Εταιρεία θα διαθέτει στον Αγοραστή που συμμετείχε επιτυχώς στην αγορά μιας Προσφοράς, Κουπόνια ή Δωροεπιταγές μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, ενώ του αποστέλλονται και οδηγίες για τη λήψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. 

Το κάθε Κουπόνι ή Δωροεπιταγή αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο Αγοραστής θα δικαιούται να λάβει από τον Προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε. 

Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή του προϊόντος/υπηρεσίας προς οποιοδήποτε Αγοραστή δεν επιδείξει Κουπόνι ή Δωροεπιταγή και για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Κουπόνι και να του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε για αυτό στο ακέραιο ή να μην χρησιμοποιήσει την Δωροεπιταγή που απέκτησε δίχως κάποιο οικονομικό τίμημα.

Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται είτε η αξία του Κουπονιού, είτε η τελική αξία του προϊόντος/υπηρεσίας της δωροεπιταγής (μετά την έκπτωση της δωροεπιταγής) θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή κατά την εμφάνιση του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής για εξαργύρωση. 

Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, και μέχρι ημερομηνίας λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής. 

Το Κουπόνι ή η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν-υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι ή στην Δωροεπιταγή. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή την Δωροεπιταγή ή οιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από αυτό που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο (προϊόν/υπηρεσία) αναγράφεται στο Κουπόνι ή στην Δωροεπιταγή.

Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι ή η Δωροεπιταγή παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρείας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού ή της Δωροεπιταγής από τον Αγοραστή.

Το κουπόνι ή η Δωροεπιταγή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μία επίσκεψη, εκτός αν αφορά υπηρεσίες που περιλαμβάνουν περισσότερες επισκέψεις το οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα στην προσφορά.

Οι προσφορές που περιλαμβάνουν περισσότερες επισκέψεις, συνεδρίες κ.α. δεν είναι μεταβιβάσιμες και δεν μπορείτε να τις μοιραστείτε με τρίτους.

Το κουπόνι δεν καλύπτει επιπλέον φόρους, τέλη, φιλοδωρήματα και χρέωση υπηρεσιών πέραν της προσφερόμενης.

Όλες οι κρατήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες κ.λπ.) γίνονται βάσει διαθεσιμότητας της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Η Εταιρεία με on line σύστημα παρέχει στον Προμηθευτή, λίστα των αγοραστών των  κουπονιών ή των δωροεπιταγών, η οποία περιέχει τα ονόματα των Αγοραστών καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού ή Δωροεπιταγής, που είναι μοναδικός. Η Εταιρεία παρέχει επίσης  στον κάθε Προμηθευτή, κωδικούς εισόδου στο σύστημα ώστε να δύναται να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ύπαρξη Αγοραστών Κουπονιών ή Δωροεπιταγών και τους κωδικούς τους (κάθε κωδικός είναι μοναδικός).

Ο Προμηθευτής παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών ή Δωροεπιταγών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών μέσω της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι, προκειμένου να επαληθευτεί ο κωδικός ή την εκτυπωμένη δωροεπιταγή του. 

Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά, την ορθότητα της περιγραφής των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.

Η Εταιρεία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

Γ. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

(Αφορά την αγορά εκπτωτικών προσφορών και όχι τη δωρεάν εκτύπωση δωροεπιταγών) 

Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο sales@goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 230060) του αιτήματός του προς την Εταιρεία. 

Εν συνεχεία, η Εταιρεία, αφού επιβεβαιώσει με τον Προμηθευτή της εν λόγω Προσφοράς ότι δεν έχει γίνει χρήση του αγορασθέντος Κουπονιού, θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος Κουπονιού με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η αγορά του κουπονιού κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί του. 

Εάν ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει έπειτα από την πάροδο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και πριν τη λήξη του κουπονιού του, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε μέσω e mail, είτε προφορικά.  Σε περίπτωση πως ο λόγος εκτιμηθεί ως σημαντικός, ακυρώνεται η συγκεκριμένη αγορά - και το ποσό της αξίας του αγορασθέντος κουπονιού, πιστώνεται στον λογαριασμό του αγοραστή στο Goldmall.gr προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μέρους του σε μελλοντικές αγορές του μέσω του Goldmall.gr

Εάν ο αγοραστής επιθυμεί να ακυρώσει κουπόνι του έπειτα από την ολοκλήρωση της ημερομηνίας λήξης, τότε η Εταιρία θα εξετάσει κατά περίπτωση το αίτημα του αγοραστή, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί μέσω e mail ή τηλεφωνικά και αποκλειστικά εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του κουπονιού. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την Εταιρεία μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μη εξαργύρωση του κουπονιού εντός της ημερομηνίας λήξης, οφείλεται στον Επιχειρηματία/Έμπορο που παρείχε την προσφορά του κουπονιού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιωθεί για τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή, παρά μόνο πίστωση των χρημάτων για να χρησιμοποιηθούν από μέρους του σε μελλοντικές αγορές του μέσω του Goldmall.gr

Σε περίπτωση αγοράς κουπονιού με αντικαταβολή και χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το ποσό που επιστρέφεται από την Εταιρεία στον χρήστη μέλος είναι το ποσό του κουπονιού και σε καμία περίπτωση το ποσό που πληρώθηκε για την αποστολή του κουπονιού με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο μέλος.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

Δ. Τρόπος Πληρωμής

(Αφορά την αγορά εκπτωτικών προσφορών και όχι τη δωρεάν εκτύπωση δωροεπιταγών) 

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (Visa, Mastercard, Electron, Maestro, όλων των τραπεζών), κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, παράδοσης με αντικαταβολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και πληρωμής στα γραφεία της εταιρείας ή στα γραφεία επίσημων συνεργατών. 

Οι συναλλαγές των χρηστών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας, ο Χρήστης/μέλος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκάστοτε τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου Πελάτη.

Οι συναλλαγές με κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστότοπο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της κάρτας.

Ε. Περιορισμένη άδεια 

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. 

Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείτε η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. 

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες. Εάν η μεταφορά γίνεται σε άλλη ιστοσελίδα της Εταιρείας ο χρήστης ευθύνεται για την ανάγνωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας στην οποία θα μεταφερθεί και τη συμφωνία του μαζί τους πριν τη χρήση της ιστοσελίδας.

Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, ευθύνη για παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το Ν. 1961/1991 και το άρθρο 9 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9δ και 9ε του  Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της εταιρείας. Η εταιρεία περιορίζεται στην αναπαραγωγή του προωθητικού υλικού, το οποίο λαμβάνει από τους προμηθευτές.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Ζ. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπετε από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Η.  Μεταβολές των όρων χρήσης 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. 

Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. 

Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. 

Θ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. 

Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Ι. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με κάθε τρόπου: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Δεν επιτρέπονται επίσης ενέργειες που παραβιάζουν οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω email, Facebook, Instagram Twitter κ.λπ.) για τις προσφορές που διατίθενται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

ΙΑ. Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών 

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα, προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει σήμερα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο Goldmall.gr χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τον εκάστοτε Προμηθευτή ή το πρόσωπο που ενεργεί εν προκειμένω κατ’ εντολή του για την υλοποίηση της προσφοράς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. 

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. 

ΙΒ1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και της ενσωματώσεως σε αυτή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστού ως GDPR ενημερώνουμε τους χρήστες για τα κάτωθι: 

Α) Τα προσωπικά τους δεδομένα δε θα αποσταλούν σε τρίτη χώρα και θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός τους είναι ενεργός ή όπως απαιτείται προκειμένου να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διατηρούμε μια καταγραφή των συναλλαγών τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συμμόρφωσης ή ως αναγκαία για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων, ήτοι την επίλυση των διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνιών μας. 

Β) Παρέχουμε στο υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20), με την αποστολή ενός email στο sales@goldmall.gr.

Γ) Οι χρήστες επίσης μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους οποτεδήποτε και έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δ) Η εταιρεία μας εφαρμόζει πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών που περιέχει διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικούς ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης βάσει των προτύπων του κλάδου.

Ε) Οι καταστάσεις στις οποίες συλλέγουμε πληροφορίες είναι οι εξής: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών και ο κωδικός πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μας, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο) για την πληρωμή, οι διευθύνσεις χρέωσης και παραλαβής, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, η θέση έκαστου χρήστη, ο τύπος του φυλλομετρητή και του λειτουργικού του συστήματος, το μοτίβο περιήγησης του στην ιστοσελίδα (π.χ. μέσω των cookies) και το ιστορικό αγορών,  πληροφορίες που υποβάλλουν οι χρήστες ενεργά σε μας ή που μπορούμε να καθορίσουμε για αυτούς με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.

Z) Οι χρήστες παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την εγγραφή τους, συνδρομή, δημιουργία ενός λογαριασμού, αγορά ή εξαργύρωση κουπονιού ή όταν επικοινωνούν μαζί μας ή όταν αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα μας μέσω των cookies, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σελίδων online που εμφανίζουν τις διαφημίσεις ή το περιεχόμενό μας. Επίσης, όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από ή μέσω της Ιστοσελίδας και όταν δημοσιεύουν σχόλια στην Ιστοσελίδα μας.

Η) Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους: επεξεργασία των παραγγελιών (προϊόντων – αγαθών), άμεσες προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείριση της Ιστοσελίδας, συμπληρωματικές πληροφορίες, ανάλυση ατομικού και ομαδικού προφίλ και της συμπεριφοράς του πελάτη, υπενθυμίσεις, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας, μηνύματα υποστήριξης, μηνύματα μάρκετινγκ.

ΙΒ2. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου ώστε να μπορούμε να αναλύσουμε την ροή της ιστοσελίδας, τροποποίηση των υπηρεσιών μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα προώθησης, και να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη και ασφάλειά μας. 

Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site. 

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

ΙΓ. Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.